Състав на общински съвет

 Мандат 2015-2019

 

Общинските съветници:

1.г-н Мустафа Мехмед Ахмед- с.Байково, ДПС.

2.г-н Исмаил Исмаил Кязим- с.Тимарево, ДПС.

3.г-н Гюнайдън Бейтиев Юнузов- с.Близнаци, ДПС.

4.г-ца Севджан Тасин Акиф- с.Хитрино, ДПС.

5.г-н Хюсеин Мехмед Хюсеин- с.Живково, ДПС.

6.г-н Ерол Ибрямов Реджебов- с.Тимарево, ДПС

7.г-н Орхан Кадир Реджеб- с.Каменяк, ДПС.

8.г-н Неджатин Басри Хамид- с.Трем, ДПС.

9.г-н Юмер Лютфи Садула- с.Звегор, ДПС.

10.г-н Исмет Исмаил Ибрям- с.Студеница, ДПС.

11.г-н Ерджан Мехмедов Алиев- с.Тимарево, ДПС.

12.г-н Ерол Кабил Ахмед- с.Тимарево, ДПС.

13.г-н Салим Исмаилов Хашимов- с.Черна, ДПС.

14.г-н Сали Басри Ибрям- с.Живково, ДПС.

15.г-н Ефраим Ибрахим Реджеб- с.Хитрино, ДПС.

16.г-жа Нермин Ефраим Исмаил- с.Тимарево, ПП „Герб”.

17.г-жа Йонка Станчева Томова- с.Върбак, ПП „Герб”.

 

Мандат 2011-2015

 

Мустафа Реджеб Кяшиф – с.Студеница, ПП "Герб".

Метин Юсуф Яхя – с.Тимарево, ПП "Герб".

Салим Хасан Салих - с.Каменяк, ПП "Герб",

Ерхан Вахдет Хюсеин - с.Калино, ПП "Герб",

Реджеб Ахмед Зекерие - с.Сливак, ПП "ДПС",

Мустафа Мехмед Ахмед – с.Байково, ПП "ДПС".

Исмаил Исмаил Кязим – с.Тимарево ПП "ДПС".

Гюнайдън Бейтиев Юнузов – с.Близнаци ПП "ДПС".

Хюсеин Мехмед Хюсеин – с.Живково ПП "ДПС".

Решат Салиев Алиев – с.Каменяк ПП "ДПС".

Ибрахим Идириз Ибрахим – с.Студеница ПП "ДПС".

Риза Сали Мустафа – с.Тервел ПП "ДПС.

Юмер Лютфи Садула – с.Звегор ПП "ДПС".

Ембатин Ахмед Шабан – с.Черна ПП "ДПС".

Ерол Кабил Ахмед – с.Тимарево ПП "ДПС".

Федаим Ахмедов Еминов - с.Иглика ПП "ДПС"

Красен Василев Петров – с.Хитрино ПП "БСП".