Проект „Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“.

Номер на договора   27/07/2/0/00932 от 14.08.2018 г.

Oбща стойност на финансовата помощ 1 691 831,68 лв.

 

Проект  „Обновление на с. Хитрино, Община Хитрино, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“

Номер на договора 27/07/2/0/00934 от 14.08.2018 г.

Oбща стойност на финансовата помощ 1 089 760,11 лв.

 

Проект „Създаване на подобрена среда за живот на населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“

Номер на договора 27/07/2/0/0035 от 14.08.2018 г.

Oбща стойност на финансовата помощ  1 675 951,75 лв.

 

Проект „Осигуряване на равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Хитрино“

Номер на договора 27/07/2/0/00936 от 14.08.2018 г.

Oбща стойност на финансовата помощ  3 729 168,54лв.

 

Проект „Постигане на социално равенство, общественно здраве и осигуряване на качественна жизнена среда, чрез реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Хитрино”

Номер на договора 27/07/2/0/00941 от 14.08.2018 г.

Oбща стойност на финансовата помощ 878 448,62 лв.