Проект „Устойчив жизнен стандарт и нарастнала привлекателност за населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“

Номер на договора: 27/07/2/0/00933 от 30.08.2018 г.

Oбща стойност на финансовата помощ: 1 732 625,01 лв.

 

Проект „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“

Номер на договора: 27/07/2/0/00939 от 30.08.2018 г.

Oбща стойност на финансовата помощ: 2 558 715,24 лв.